PODZIĘKOWANIA

 

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i życzliwość naszej placówce!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM 

       ZA ZAANGAŻOWANIE I UDZIAŁ  

       W GŁOSOWANIU NA NASZĄ PRACE 

          W "WIELKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM"

         ORGANIZOWANYM PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  

       DLA DZIECI Buliba.pl.

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Panu Emilianowi Zradzińskiemu za podarowanie dzieciom jabłek!