W lutym bieżącego roku nasze przedszkole wytypowane zostało do ewaluacji zewnętrznej problemowej, która dotyczyła następujących obszarów:

1. Procesy wspierania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3. Respektowane są normy społeczne

Poniżej prezentujemy pełny raport z ewaluacji problemowej. serdecznie zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się:

raport z ewaluacji zewnętrznej