Przedszkole w roku szkolnym 2017/2018 czynne jest

od poniedziałku do piątku
w godzinach 6.30- 17.00

 

Oddział I pracuje w godzinach 7.30 - 17.00

Oddział II pracuje w godzinach 6.30 - 15.30

Oddział III pracuje w godzinach 8.00 – 15.30

Oddział IV pracuje w godzinach 7.30 – 16.00

Oddział V pracuje w godzinach 7.00 – 15.30

Oddział VI pracuje w godzinach 7.30 – 16.30

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 8.30  Schodzenie się dzieci, rozmowy z dziećmi, zabawy swobodne i integracyjne, praca indywidualna i wyrównawcza, ćwiczenia poranne, czynności higieniczne.

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE

9.00 – 11.30 Inspirowanie i organizowanie przez nauczyciela działalności poznawczej zgodnej z miesięcznym planem pracy danej grupy, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, wyjścia w ciekawe miejsca, spotkania z interesującymi ludźmi.

11.30 – 12.00 OBIAD

12.00-14.30  Relaks przy dźwiękach łagodnej muzyki, zajęcia twórcze w małych zespołach, ćwiczenia graficzne, matematyczne, językowe, zabawy w ogrodzie, zajęcia rozwijające uzdolnienia. (oddział I - poobiedni odpoczynek)

14.30 – 15.00 PODWIECZOREK

15.00 -17.00 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne oraz ruchowo-rytmiczne, słuchanie bajek, praca indywidualna i wyrównawcza.