Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Witaj Wiosno

Grupa 4-latków  - „Żabek”, zaprosiła koleżanki i kolegów z przedszkola, na krótką inscenizację z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Dekoracja i tekst piosenki, którego tłem muzycznym był fragment utworu Vivaldiego, wprowadził przybyłych w klimat wiosennej łąki  oraz lasu, na których dzieci spotkały niedźwiadka, bociany, wróbelka, sroczkę, wronę, biedronkę, motylka, jeżyka oraz małe gromadki żabek i mrówek. Zwierzęta rozmawiały ze sobą i oczekiwały na Wiosnę. Nagle…nadeszła: przywitała wszystkich, obudziła misia i rozsypała kwiaty. Na jej powitanie, zwierzęta zaśpiewały piosenkę „Witaj Wiosno”.

Dziękujemy za piękny występ dzieciom z grupy Żabki oraz Pani Beacie

21 marca DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI, Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI, Światowy Dzień Zespołu Downa

W naszym przedszkolu staramy się uwrażliwiać dzieci na potrzeby innych ludzi i dzieci również osoby z Zespołem Downa. Uczymy wychowanków praw człowieka, dlatego też włączyliśmy się do uczczenia Dnia Kolorowej skarpetki, która jest symbolem dwóch różnych chromosomów.

Przedszkolaki i pracownicy założyli tego dnia kolorowe skarpetki nie do pary. W tym tygodniu czytaliśmy i oglądaliśmy  również edukacyjne bajki poświęcone tej tematyce.

Dzień Kobiet

 "Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. 
     I pierwszy promień bliskiej wiosny. 
  Dzień bez kłopotów i bez trosk. 
 Dużo radości. 

    Dla mamy, Pani, dla dziewczynek, 
         W domu, w przedszkolu, na wycieczce. 
Każdego dnia dobry uczynek - 
To jest od chłopców upominek"

                                          Zbigniew Jeżyna

Bijące Serce Żyje - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - PixabayBijące Serce Żyje - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - PixabayZa piękny występ i upominki dziękujemy dzieciom z gr. III - Pszczółki oraz Paniom Ewelinie i Monice. Bijące Serce Żyje - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - PixabayBijące Serce Żyje - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

Aniołkowe Granie

PODZIĘKOWANIE

Nasza placówka po raz kolejny brała udział 

w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym

"Aniołkowe Granie".

Najważniejszym celem projektu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego

oraz integracji przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych.

Przez działania edukacyjne uwrażliwiamy dzieci na losy rówieśników,

którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach

o charakterze pieczy zastępczej.

W tym roku wspólnymi siłami

udało się nam obdarować ponad 100 dzieci.

Serdecznie dziękujemy za pomoc, wsparcie i wielkie serca. 

https://www.youtube.com/watch?v=co0bkQxONVk&ab_channel=BiperTV

 

 

Nabór elektroniczny do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

 

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2024/2025. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 05.02.2024 r. do 22.02.2024 r.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2024 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2024 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00.

Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 15 marca 2024 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub

- w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

25 marca 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 25 marca od godz. 10.00 do 28 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez

1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub

2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub

3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub

4. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

W dniu 29 marca 2024 r. o godz. 10.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

 

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje  Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr 18/24 Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Informacja o potwierdzeniu kryteriów ustawowych

Karta kontynuacji

 

Copyright 2024  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

 Designed by www.diablodesign.eu.