Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Wyniki konkursu " Nakręcamy serca z trójką"

Konkurs, którego organizatorką była nauczycielka Pani Monika Kruk został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka. Konkurs rozpoczął się 28 października o trwał do 28 lutego. Celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej, zachęcanie i propagowanie segregacji i recyklingu, włączanie całych rodzin i pokoleń do wzięcia udziału w konkursie oraz  propagowanie działań miasta Biała Podlaska związanych z projektem „Serca na nakrętki”. Uczestnicy konkursu, którzy się zgłosili, przez 4 miesiące zbierali nakrętki różnego rodzaju angażując do tego całą rodzinę bliską i daleką oraz przyjaciół. 

W konkursie wzięło udział 34 dzieci. Zgodnie z regulaminem konkursu worki z nakrętkami zostały komisyjnie zważone. W sumie zostało zebranych 246 kilogramów nakrętek.

Zostały wyłonione 3 miejsca główne z pośród wszystkich uczestników za największą ilość kilogramów oraz po 3 miejsca w kategorii grupy przedszkolnej.

Główne nagrody

I - JAKUB POTIOPA -26,08 kg   PSZCZÓŁKI

II - JULIA ZRADZIŃSKA - 25,66 kg  PSZCZÓŁKI

III - ZUZANNA SEPCZUK - 24,30 kg  ŻABKI

KOLEJNE 3 MIEJSCA W KAŻDEJ GRUPIE

I KRASNOLUDKI

I - MIKOŁAJ JAKUBIUK 

II - OLIWIER KRUKOWSKI 

III- FELICJA ŁUKASZUK 

II MOTYLKI

 I - PRZEMEK MRÓZ 

II- SZMON MICHAŁ GIL 

III - MIŁOSZ MELANIUK 

III PSZCZÓŁKI

I - KAJETAN CHYBOWSKI

II - MATEUSZ MUCHLA 

III - JAN JĘDRZEJUK 

IV  BIEDRONKI

I - DOMINIK KUSYK

II - MACIEK MALINOWSKI 

III - SZYMON MRÓZ

V ŻABKI

I - CEZARY MĘŻYK

II - ADAM TARASIUK 

III - MIKOŁAJ ZIEŃCZUK 

VI SÓWKI

I - POLA MARASZCZUK 

II - MICHAŁ FILIPIUK

III- ANNA RUSZCZUK 

 Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się  14 marca 2022 roku  z udziałem Prezydenta Miasta Biała Podlaska Pana Michała Litwiniuka oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Pana Stanisława Romanowskiego.

Dziękujemy sponsorom nagród na rzecz konkursu:

oraz Pani Beata Zachariasz i organizator Monika Kruk

 

Pomoc dla Ukrainy

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, nie mogliśmy pozostać obojętni. W dniach 28.02 do 04.03 nauczycielki zorganizowały zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Pani Kinga Gil, mama naszego przedszkolaka z grupy Motylków upiekła ciastka, które przeznaczyła na rzecz pomocy Ukrainie. Pragniemy poinformować, że uzbierane artykuły zostały przekazane do Straży Miejskiej w Białej Podlaskiej gdzie znajduje się całodobowy punkt pomocy Ukrainie. Dziękujemy Rodzicom za dobroć i wielkie zaangażowanie. 

NABÓR ELEKTRONICZNY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2022/2023

Link do systemu rekrutacji (kliknij na obrazek):

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialapodlaska

Szanowni Państwo …

Zapisy dzieci do przedszkoli są naturalnym elementem organizacji wychowania przedszkolnego. Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2022/2023. Corocznie doskonalimy miejską ofertę edukacyjną, by w proponowanym standardzie kształcenia i opieki, oprócz dbałości o wiedzę i umiejętności, stwarzać dzieciom sprzyjające warunki do zabawy, nauki oraz dbać o ich bezpieczeństwo.

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną  w dotychczasowym  przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 01.02.2022 r. do 21.02.2022 r.

√ Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpocznie się 1 marca 2022 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2022 r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do przedszkola do 16 marca 2022 r. do godz. 15.00. Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc w przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i  oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

25 marca 2022 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

W dniach od 25 marca od godz. 13.00 do 31 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do  przedszkola/oddziału przedszkolnego do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
  2. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
  3. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
  4. bezpośrednio w placówce.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do przedszkola.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów,

oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 19/22 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

Informacja o potwierdzeniu kryteriów z Ustawy Prawo oświatowe

Karta kontynuacji dla Przedszkola Samorządowego Nr 3 - druk

Wyniki konkursu "Cuda na pierniku"

Przed Świętami Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu odbył się konkurs pt. Cuda na pierniku, którego zadaniem była dekoracja świątecznych pierników. Organizatorkami konkursu były nauczycielki Magdalena Hawryluk i Anna Adzinkiewicz. Do konkursu przystąpiło bardzo dużo dzieci z naszego przedszkola wraz ze swoimi rodzicami. Oto wyniki konkursu: 

Kategoria 3- 4 latki

I MIEJSCE -  Szymon Gil „ Motylki”

II MIEJSCE-  Alicja Daniluk „ Krasnoludki

III MIEJSCE- Jan Juszczuk „ Krasnoludki”

Kategoria 5- 6 latki

I MIEJSCE -  Weronika Nowicka „Pszczółki”

I MIEJSCE- Pola Maraszczuk „ Sówki”

II MIEJSCE-  Franciszek Makowski „ Pszczółki”

III MIEJSCE- Julian Modrzewski „ Pszczółki”

 

Wyróżnienia

   Maria Kędra „ Żabki”

  Krzysztof Bielecki „ Żabki”

  Wiktoria Parafiniuk „ Motylki”

   Paulina Trościańczyk „ Krasnoludki”

 Kaja Adamczyk „ Motylki”

  Jakub Plandowski „ Pszczółki”

  Zofia Nogal „ Pszczółki”

 Zofia Opolska „ Sówki”

 Maciej Kondraszuk „ Pszczółki”

 Szymon Mróz „ Biedronki”

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy kreatywności i pomysłowości.

 

Copyright 2022  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

 Designed by www.diablodesign.eu.