Raport ewaluacji zewnętrznej

W lutym 2014 roku nasze przedszkole wytypowane zostało do ewaluacji zewnętrznej problemowej, która dotyczyła następujących obszarów:

1. Procesy wspierania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

3. Respektowane są normy społeczne

Poniżej prezentujemy pełny raport z ewaluacji problemowej. serdecznie zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się:

raport z ewaluacji zewnętrznej

raport z ewaluacji wewnętrznej 2020-2021

raport z ewaluacji wewnętrznej 2018-2019

raport z ewaluacji wewnętrznej 2017-2018

raport z ewaluacji wewnętrznej 2016-2017

raport z ewaluacji wewnętrznej 2015-2016

raport z ewaluacji wewnętrznej 2014-2015

raport z ewaluacji wewnętrznej 2013-2014

raport z ewaluacji wewnętrznej 2012-2013