foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zadanie na dziś 06.05.20r

1. Zabawa dydaktyczna "Moje miasto"

zapoznanie z zawodami rodziców i adresem zamieszkania.

- Zapoznaj się z adresem zamieszkania, podejmij próbę podania swojego adresu zamieszkania.

 2. Zabawa plastyczna " Herb miasta"

- Wykonaj pracę plastyczną " Herb miasta" dowolną techniką

Ciekawostka "Legenda o herbie"

3. Zabawy ruchowe:

Zadanie na dziś 05.05.20r

1. Obejrzyj film edukacyjny:

- Wspólnie z rodzicami omów to co Ci się podobało.

 

2. Z pomocą rodziców wykonaj polecenie z karty pracy.

3. Zabawa z literką „y”.

Pokoloruj okienka z literką „y”

 

Copyright 2020  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

 Designed by www.diablodesign.eu.