DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA CZASU POBYTU I WYŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W OKRESIE TRWANIA PANDEMII KORONAWIRUSA (kliknij tutaj)