Wartość wychowania przedszkolnego

Okres przedszkolny to dla dziecka podróż fascynująca, pełna wielkich odkryć, fantastycznych wrażeń, a także nowych doświadczeń. Wydaje się, że rodzice dzieci w wieku przedszkolnym doskonale to rozumieją, bowiem do przedszkola od wielu lat zgłasza się więcej dzieci niż jest miejsc. Okres przed szkołą jest niezwykle ważny dla każdego dziecka. To wtedy uczy się ono, jak prawidłowo funkcjonować w grupie, wtedy również przyswaja wiedzę, która przyda się nie tylko w przedszkolu, ale i w dalszym życiu. Pomiędzy 1 a 5 rokiem życia następuje najszybszy i najbardziej widoczny rozwój dziecka. Wtedy także na pierwszy plan wychodzą umiejętności czy talenty, a w gestii rodziców jest pozostawienie kwestii, jak będą rozwijane. Pamiętajmy, że każda zdolność w którą się zainwestuje, w przyszłości przyniesie profity.

Wielu rodziców zastanawia się czy warto posyłać dzieci do przedszkola. Chcemy pokazać jak wielką rolę odgrywa przedszkole w rozwoju dziecka. Przedszkole uczy dzieci już od najmłodszych lat wielu umiejętności przede wszystkim: społecznych oraz  samodzielności, przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. Korzyści, dla których warto posyłać dzieci do przedszkola jest wiele. Oto najważniejsze z nich:

Nauka samodzielności

Już od najmłodszych lat stawiamy na samodzielność dzieci. Uczymy je  samodzielnego jedzenia, ubierania się, komunikowania potrzeb fizjologicznych, jak również samodzielnej zabawy. Dziecko, które te umiejętności już posiada w przedszkolu ma okazję je utrwalić w sposób naturalny.

Funkcjonowanie w grupie

Podstawową grupą społeczną jest rodzina. Jednak dla rozwoju dziecka bardzo ważne jest, by maluch przebywał wśród rówieśników, poznawał różne osoby, uczył się nawiązywania kontaktów. Przedszkole to również miejsce, w którym kilkulatek uczy się rozwiązywania konfliktów. Właśnie tutaj rodzą się pierwsze dziecięce przyjaźnie oraz antypatie, dziecko mówi, z kim lubi się bawić, a z kim nie i co ciekawe w tych kwestiach może być niestały i niekonsekwentny. Jednak każde doświadczenie – zarówno te sympatyczne, jak i niemiłe, jak na przykład walka o kredki -  jest dla dziecka bardzo ważne.

Nauka współpracy

W przedszkolu kształtujemy umiejętności społeczne dzieci: współpracy w grupie w sytuacjach zadaniowych oraz w zabawie, umiejętności zgodnej wspólnej zabawy, umiejętności komunikowania się, porozumiewania się z dziećmi i z osobami dorosłymi. Uczymy zasad zachowania obowiązujących w grupie.

Nauka tolerancji

Do przedszkola chodzą różne dzieci. Różnią się sobą sposobem bycia, zachowania, potrzebami, wyglądem, religią itp. Dziecko ma możliwość obserwowania tych różnic oraz ich akceptacji, może poznać różnorodną kulturę. Poprzez to uczy się tolerancji i pomocy innym.

 

Nauka dzielenia

W przedszkolu dzieci uczą się dzielenia przede wszystkim zabawkami. Muszą poczekać na swoją kolej, odpowiadać pytane, zrozumieć, że również inne dzieci mają swoje prawa i potrzeby.

Lepsze przygotowanie do szkoły

Dzieci przebywające w przedszkolu są zazwyczaj bardziej pewne siebie, lepiej przygotowane do pójścia do szkoły. Mają za sobą czas adaptacji w przedszkolu, dlatego pójście do szkoły jest dla nich łatwiejsze. Przedszkolak jest przyzwyczajony do nawiązywania nowych kontaktów. Zazwyczaj nie boi się obcych dzieci, umie się szybciej odnaleźć w nowej rzeczywistości.

Nauka zasad

Przedszkolaki poznają zasady zachowania w grupie, wspólnie tworzą kodeksy zachowania.  Dzieci muszą dostosować się do odgórnego planu dnia oraz uwzględniać zalecenia nauczycieli.

Wszechstronny rozwój

Przedszkole dba  o wszechstronny rozwój dziecka, zwracając uwagę na jego indywidualne możliwości, potrzeby oraz zainteresowania. W przedszkolu jest czas na zabawę i naukę, zajęcia plastyczne, śpiew, taniec, naukę wierszy, piosenek, wyjścia na wycieczki, udział w konkursach, realizację szeregu programów edukacyjnych. To doskonały czas pobudzania wyobraźni, inwencji twórczej dziecka oraz spożytkowania energii.
Warto zadbać o wszechstronny rozwój na tym etapie, dzięki temu łatwiej będzie dziecku przejść do kolejnego etapu edukacji: nauki w szkole podstawowej.

 

Wartości wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu

 

            Promowanie wartości wychowania przedszkolnego ma na celu pokazanie jak ważna jest edukacja przedszkolna w życiu każdego dziecka.

Nasze przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego poprzez różnego rodzaju działania. Są to przede wszystkim: dni otwarte, zajęcia otwarte, spotkania adaptacyjne, wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, prezentacjach, występach, festynach.

 Przykładem promowania wartości wychowania przedszkolnego przez nasze przedszkole jest również: udział dzieci w konkursach, organizowanie wycieczek edukacyjnych, współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (biblioteką, szkołą, policją, strażą pożarną, strażą miejską, udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, artystami, pogadanki z przedstawicielami różnych zawodów, a także podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez zebrania czy prelekcje specjalistów na temat rozwoju i potrzeb dziecka w wieku przedszkolnym. Nasze przedszkole na bieżąco informuje rodziców o wydarzeniach, propozycjach oraz ofercie edukacyjnej. Dzieje się to za pośrednictwem tablic informacyjnych, kontaktów indywidualnych  i strony internetowej. Przedszkole poszukuje coraz lepszych rozwiązań w zakresie prowadzenia tej strony. W zakresie kontaktów z rodzicami poprzez stronę internetową uruchomiona jest zakładka dla rodziców. Cyklicznie ukazuje się biuletyn, w którym znaleźć można różne ciekawe artykuły z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej Nasza placówka bardzo ceni sobie te wszystkie formy promowania wartości wychowania przedszkolnego ponieważ, pozwalają one pokazać, że przedszkole nie tylko wyrównuje szanse edukacyjne dzieci, wychowuje, i kształci, ale też odkrywa zainteresowania i rozwija talenty dzieci.

W zakresie promowania wartości wychowania przedszkolnego wspomagają nas Rodzice naszych wychowanków. Jest to związane z ich udziałem w akcjach charytatywnych, kiermaszach, festynach, konkursach, okolicznościowych uroczystościach itp..

Nasze przedszkole jest placówką otwartą na potrzeby dzieci i przygotowuje dla przedszkolaków różnorodne propozycje edukacyjne. Poprzez te wszystkie działania, rodzice obecnych i przyszłych przedszkolaków a także środowisko lokalne, mają okazję zobaczyć efekty pracy naszej placówki i osiągnięcia wychowanków. Promowanie tych wartości pozwala wszystkim przekonać się o tym, jaki ogromny wpływ ma edukacja dziecka w placówce przedszkolnej na kształtowanie jego postaw.