Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasze przedszkole

 W naszym przedszkolu zapewniamy:

- BEZPIECZNE WARUNKI

- PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ

- WSPANIAŁE OTOCZENIE

- WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

- BOGATĄ OFERTĘ ZAJĘĆ

- DOSKONAŁĄ BAZĘ LOKALOWĄ

- ESTETYCZNE I KUSZĄCE KOLORAMI SALE

- NOWOCZESNE METODY I FORMY PRACY

- LICZNE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

- SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

- NOWO PRZYJĘTYM DZIECIOM DNI ADAPTACYJNE

 

 

Nasze przedszkole jest placówką promującą zdrowie.

 

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

 • Naszym atutem są warunki lokalowe.
 • Dysponujemy sześcioma nowocześnie urządzonymi, przestronnymi salami z łazienkami.
 • Każdy oddział wyposażony jest w różnorodne zabawki i pomoce dostosowane do wieku dziecka.
 • Budynek przedszkola otoczony jest dużym, zielonym placem zabaw z licznym nowym sprzętem terenowym.
 • Całość tworzy estetyczne otoczenie, w którym dzieci chętnie przebywają.
 • Przedszkole jest czynne w godz. 630-1700, zgodnie z życzeniem rodziców.
 • W trosce o prawidłowy rozwój dziecka, modernizacji uległ sprzęt kuchenny, dzięki czemu wyeliminowano proces smażenia, a posiłki przygotowywane dla dzieci są wysokiej jakości i zachowują wartości odżywcze.
 • Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi (Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy – Klanza, Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, D. Dziamskiej Vopla, relaksacja i inne)
 • Bezpieczne usytuowanie budynku
 • Atrakcyjny teren wokół przedszkola
 • Czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców
 • Doświadczona kadra
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • Rodzinny klimat i miła atmosfera
 • Aktywna współpraca ze środowiskiem kulturalnym i społecznym
 • Organizacja spotkań i uroczystości rodzinnych tworzących klimat przedszkola
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej

Priorytetem naszego przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Nasze dzieci

      Naszym priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka.  Staramy się, by czas spędzony przez dzieci w naszym przedszkolu był dla nich wyjątkowy.  Dlatego też oprócz udziału w codziennych zabawach, zajęciach realizujących Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, dzieci z naszej placówki biorą czynny udział w licznych konkursach, przeglądach organizowanych na terenie miasta. Poprzez udział w tego typu imprezach dzieci zdobywają mnóstwo dyplomów, nagród, wyróżnień i przede wszystkim wiarę we własne siły oraz cenne doświadczenia. Prezentujemy także zdolności dzieci w środowisku lokalnym. Przedszkole odpowiednio organizuje sytuacje edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach (dzieci mające trudności w opanowaniu treści programowych). Nasze dzieci znajdują się pod stałą opieką specjalistów z zakresu wad postawy i pomocy logopedycznej.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

      Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest ważna w pracy każdej placówki wychowania przedszkolnego, dlatego nasze przedszkole bardzo dużo uwagi poświęca poszukiwaniom wciąż nowych form umożliwiających poszerzenie kontaktów ze społecznością lokalną, instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi oraz mediami. Nasze przedszkole jest miejscem nie tylko bliskim i miłym dzieciom, ale i integrującym środowisko. Otwartość na wpływy środowiska przejawia się szeroko rozbudowaną współpracą.

      Nasze przedszkole bierze również udział w wielu akcjach charytatywnych. Corocznie też zbieramy i przekazujemy żywność do Schroniska dla zwierząt „Azyl”, bierzemy też udział w akcji „Góra grosza” , „Świąteczna paczka” dla dzieci z domu dziecka oraz zbiórka nakrętek na wózek rehabilitacyjny.

Metody pracy

     W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, uwzględniające naturalne potrzeby i zainteresowania dzieci. Od lat wykorzystujemy pomysły zabaw i zajęć z metod:

 • Pedagogika Zabawy – „KLANZA”,
 • „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” wg I. Majchrzak,
 • „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • „Metody ruchu rozwijającego” W.Sherborne,
 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej
 • „Kinezjologia edukacyjna” P. Dennisona, relaksacja i inne,

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe bezpłatne dla dzieci w Przedszkolu w roku szk. 2019/2020
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - raz w tygodniu 5 godz. - środa (5 - 6 - latki)
 • ZAJĘCIA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ– 1x w tygodniu - piątek (5 - 6 - latki)
 • ZAJĘCIA MUZEALNE 
 • ZAJĘCIA W BIBLIOTECE BARWNEJ
 • RELIGIA- 2x w tygodniu - wtorek-czwartek (6 latki)
 • ZAJĘCIA RYTMICZNO - TANECZNE - 1x w tygodniu - wtorek (wszystkie grupy)
 • JĘZYK ANGIELSKI w ramach realizacji zadań podstawy programowej- poniedziałek, czwartek, piątek - (wszystkie grupy)

Zajęcia dodatkowe odpłatne dla dzieci w Przedszkolu w roku szk. 2019/2020

 • ZAJĘCIA SPORTOWE - "KANGUREK" - raz w tygodniu - środa, godz. 16.00 (oferta dla wszystkich grup wiekowych)
 • ZAJĘCIA TANECZNE - raz w tygodniu - piątek, godz. 15.00 (oferta dla wszystkich grup wiekowych)

Zestaw programów realizowanych w roku szkolnym 2019/20

 1. Nasze przedszkole” – program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności dzieci – autorstwa M. Kwaśniewskiej, W. Żaby-Żabińskiej
 2. Chcę mówić poprawnie” - program terapii logopedycznej – autor Krystyna Reluga
 3. Autorski program zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci przedszkolnych 5 i 6 letnich” – autor Aneta Gierczuk
 4. Muzyka, dźwięki i rytm” – program zajęć rytmiczno-tanecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym – Paweł Szyc, Łukasz Truba
 5. My first English Adwenture” - program nauczania języka angielskiego w grupie 3-5 laktów – Wyd. Pearson
 6. New English Adwenture starter” - program nauczania języka angielskiego w grupie 6 laktów – Wyd. Pearson
 7. Kochamy dobrego Boga” – wprowadzenie w życie religijne. Program nauczania religii w wieku przedszkolnym
 8. Mały badacz i odkrywca” – program rozwijający sferę poznawczą, intelektualną i emocjonalną – autor Anna Adzinkiewicz
 9. Zabawy i ćwiczenia usprawniające aparat mowy” – program wspomagający prawidłowy rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym – autor Dorota Jurga
 10. Przedszkole w kolorach tęczy” – edukacja artystyczna dzieci wieku przedszkolnym – autor Beata Klimiuk
 11. Podróże z groszkiem” – innowacja pedagogiczna o treściach krajoznawczych – autor Beata Klimiuk
 12. Prawa ręka, Lewa noga” – zabawy ruchowe dla dzieci 4/5 letnich – autor Anna Tomczuk, Honorata Marjaniuk
 13. ABC zdrowego przedszkolaka” – program z zakresu edukacji zdrowotnej – autor Stanisława Sałamach
 14. Kim będę?” – przedszkole jako przestrzeń wspierająca dziecko w kształtowaniu preorientacji zawodowej – autor Barbara Sałata, Romualda Zachariasz
 15. „ Savoir - vivre na co dzień i od święta” – innowacja pedagogiczna–podnoszenie kompetencji dzieci z zakresu uspołeczniania i dobrego wychowania – autor Barbara Sałata, Romualda Zachariasz
 16. Kodowanie – kolorowe współdziałanie” – rozwijanie kompetencji  z zakresu edukacji matematycznej – autor innowacji Agata Żuk
 17. „ Pod wspólnym dachem” – program działań uczących empatii, współpracy w grupie i akceptacji u dzieci  wieku przedszkolnym – autor Agata Żuk

Copyright 2020  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

 Designed by www.diablodesign.eu.