foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasze przedszkole

 W naszym przedszkolu zapewniamy:

- BEZPIECZNE WARUNKI

- PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ

- WSPANIAŁE OTOCZENIE

- WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ

- BOGATĄ OFERTĘ ZAJĘĆ

- DOSKONAŁĄ BAZĘ LOKALOWĄ

- ESTETYCZNE I KUSZĄCE KOLORAMI SALE

- NOWOCZESNE METODY I FORMY PRACY

- LICZNE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE

- SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

- NOWO PRZYJĘTYM DZIECIOM DNI ADAPTACYJNE

 

 

Nasze przedszkole jest placówką promującą zdrowie.

 

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

 

 • Naszym atutem są warunki lokalowe.
 • Dysponujemy sześcioma nowocześnie urządzonymi, przestronnymi salami z łazienkami.
 • Każdy oddział wyposażony jest w różnorodne zabawki i pomoce dostosowane do wieku dziecka.
 • Budynek przedszkola otoczony jest dużym, zielonym placem zabaw z licznym nowym sprzętem terenowym.
 • Całość tworzy estetyczne otoczenie, w którym dzieci chętnie przebywają.
 • Przedszkole jest czynne w godz. 630-1700, zgodnie z życzeniem rodziców.
 • W trosce o prawidłowy rozwój dziecka, modernizacji uległ sprzęt kuchenny, dzięki czemu wyeliminowano proces smażenia, a posiłki przygotowywane dla dzieci są wysokiej jakości i zachowują wartości odżywcze.
 • Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi (Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy – Klanza, Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, D. Dziamskiej Vopla, relaksacja i inne)
 • Bezpieczne usytuowanie budynku
 • Atrakcyjny teren wokół przedszkola
 • Czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców
 • Doświadczona kadra
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • Rodzinny klimat i miła atmosfera
 • Aktywna współpraca ze środowiskiem kulturalnym i społecznym
 • Organizacja spotkań i uroczystości rodzinnych tworzących klimat przedszkola
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej

Priorytetem naszego przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Nasze dzieci

      Naszym priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka.  Staramy się, by czas spędzony przez dzieci w naszym przedszkolu był dla nich wyjątkowy.  Dlatego też oprócz udziału w codziennych zabawach, zajęciach realizujących Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, dzieci z naszej placówki biorą czynny udział w licznych konkursach, przeglądach organizowanych na terenie miasta. Poprzez udział w tego typu imprezach dzieci zdobywają mnóstwo dyplomów, nagród, wyróżnień i przede wszystkim wiarę we własne siły oraz cenne doświadczenia. Prezentujemy także zdolności dzieci w środowisku lokalnym. Przedszkole odpowiednio organizuje sytuacje edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach (dzieci mające trudności w opanowaniu treści programowych). Nasze dzieci znajdują się pod stałą opieką specjalistów z zakresu wad postawy i pomocy logopedycznej.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

      Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest ważna w pracy każdej placówki wychowania przedszkolnego, dlatego nasze przedszkole bardzo dużo uwagi poświęca poszukiwaniom wciąż nowych form umożliwiających poszerzenie kontaktów ze społecznością lokalną, instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi oraz mediami. Nasze przedszkole jest miejscem nie tylko bliskim i miłym dzieciom, ale i integrującym środowisko. Otwartość na wpływy środowiska przejawia się szeroko rozbudowaną współpracą.

      Nasze przedszkole bierze również udział w wielu akcjach charytatywnych. Corocznie też zbieramy i przekazujemy żywność do Schroniska dla zwierząt „Azyl”, bierzemy też udział w akcji „Góra grosza” , „Świąteczna paczka” dla dzieci z domu dziecka oraz zbiórka nakrętek na wózek rehabilitacyjny.

Metody pracy

     W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, uwzględniające naturalne potrzeby i zainteresowania dzieci. Od lat wykorzystujemy pomysły zabaw i zajęć z metod:

 • Pedagogika Zabawy – „KLANZA”,
 • „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” wg I. Majchrzak,
 • „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • „Metody ruchu rozwijającego” W.Sherborne,
 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej
 • „Kinezjologia edukacyjna” P. Dennisona, relaksacja i inne,

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe bezpłatne dla dzieci w Przedszkolu w roku szk. 2019/2020
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - raz w tygodniu 5 godz. - środa (5 - 6 - latki)
 • ZAJĘCIA Z KOREKTYWY – 1x w tygodniu - piątek (5 - 6 - latki)
 • ZAJĘCIA MUZEALNE 
 • ZAJĘCIA W BIBLIOTECE BARWNEJ
 • RELIGIA- 2x w tygodniu - wtorek-czwartek (6 latki)
 • ZAJĘCIA RUCHOWO - TANECZNE - 1x w tygodniu - wtorek (wszystkie grupy)
 • ZAJĘCIA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM w ramach realizacji zadań podstawy programowej- poniedziałek, czwartek, piątek - (wszystkie grupy)

Zestaw programów realizowanych w roku szkolnym 2019/20

 1. „Nasze przedszkole” – program wychowania przedszkolnego – autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby-Żabińskiej
 2. „ Przez zmysły poznajemy świat” - zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci 4/5 letnich – autor H. Marjaniuk
 3. „ W świecie widza i aktora” – program artystyczno - teatralny dla dzieci 6 letnich - autor A. Żuk, B. Klimiuk
 4. „ Pięknie mówię” – program rozwijający prawidłową mowę dzieci 3 letnich - autor A. Adzinkiewicz
 5. „ Czytanie rozwija mowę” – innowacja pedagogiczna autorstwa B. Sałata, R. Zachariasz
 6. „ Pobawmy się razem” – program zajęć rozwijających zainteresowania dla dzieci 3 letnich z aktywnym udziałem rodziców - autor K. Reluga
 7. „ Chcę mówić poprawnie” – program terapii logopedycznej – autor K. Reluga
 8. „ Południowe Podlasie moją małą Ojczyzną” – program edukacji regionalnej i patriotycznej - autor S. Sałamach
 9. „ Barwny świat małego odkrywcy” – program autorski z zakresu zajęć doświadczalnych – autor Tomczuk
 10. „ Autorski program zajęć rehabilitacyjnych w zakresie korekcji wad postawy ciała dla dzieci przedszkolnych 6 letnich – autor Aneta Gierczuk
 11. „ Emocje pełne niespodzianek” – program własny z zakresu edukacji społeczno-emocjonalnej dla dzieci 3/4 letnich – autor K. Duchnowska
 12. „ Przedszkolak odkrywa świat przyrody” – program autorski – D. Jurga
 13. „ Rytmika” – program nauczania – Paweł Szyc, Łukasz Truba
 14. „ Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” – autorstwa Magdalena Appel Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska
 15. „ Kochamy Dobrego Boga” – wprowadzenie w życie religijne. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym – Program został przyjęty podczas posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w Białymstoku w dn. 09.06.2010r.
 16. „ Bawimy się w czytanie” – kształtowanie umiejętności czytania metodą sylabową prof. Jagody Cieszyńskiej u dzieci 4 letnich – autor R. Zachariasz

Copyright 2019  Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Białej Podlaskiej

 

 Designed by www.diablodesign.eu.