Sadzimy hiacynty

Celem edukacji przyrodniczej w przedszkolu jest zbliżenie dziecka do przyrody, ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. Życie przyrody jest bardzo zróżnicowane, istnieje niezliczona ilość roślin i zwierząt, a zadaniem nauczyciela jest umożliwienie dziecku poznawanie tej różnorodności. Poprzez obserwacje dziecko ma zrozumieć, że rośliny i zwierzęta, przy całej swej odmienności, posiadają wspólne cechy, podlegają tym samym prawom – rosną, rozwijają się. Dlatego też, w oczekiwaniu na nadejście wiosny, założyliśmy hodowlę hiacyntów. Dzieci bardzo troskliwie opiekowały się swoimi sadzonkami oraz skrupulatnie "odnotowywały" swoje obserwacje i zmiany jakie zachodziły w roślinach.