Skutki wad wymowy

-  substytucje, elizje czy deformacje mogą czynić wypowiedź nieczytelną, przez co może się pojawić problem z odbiorem wypowiedzi

-  dzieci z wadami wymowy natrafiają na różnorodne trudności w opanowaniu umiejętności szkolnych i częściej od swoich rówieśników doznają niepowodzeń w nauce (głównie trudności w nauce czytania i pisania)

- wpływ na psychikę

lęk przed wypowiedzią może w niektórych przypadkach prowadzić do jąkania lub też stanowić przyczynę zahamowania rozwoju mowy; niska samoocena; niechęć do mówienia; unikanie kontaktów z otoczeniem; postawa uległości lub też buntu czy przemocy

-  ograniczenie w wyborze zawodu