1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

PODZIĘKOWANIA

 

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i życzliwość naszej placówce!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM 

       ZA ZAANGAŻOWANIE I UDZIAŁ  

       W GŁOSOWANIU NA NASZĄ PRACE 

          W "WIELKIM KONKURSIE EKOLOGICZNYM"

         ORGANIZOWANYM PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  

       DLA DZIECI Buliba.pl.

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy Panu Emilianowi Zradzińskiemu za podarowanie dzieciom jabłek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu

 

Podstawa prawna:

 1. Deklaracja praw dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ- 20 listopada 1989r. ;

 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. ; w Polsce od 7 lipca 1991. ( Dz.U z 1991 r. Nr 120, poz 526).

 3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.

 4. Statut Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Białej Podlaskiej.

   

Dziecko wymaga specjalnej ochrony i oddzielnych praw ze względu na niezaradność i niedojrzałość społeczną oraz słabość organizmu. Prawa te wyznaczają miejsce dziecka w rodzinie, społeczeństwie i państwie, dają dziecku specjalne uprawnienia, które mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia, pełnego rozwoju osobowości oraz możliwości pozytywnej samorealizacji i współtworzenia losu.

 

Przedszkolak ma prawo do:

 • wyrażania własnych opinii i uczuć,

 • podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji,

 • do znajomości swoich praw i korzystania z nich,

 • odnoszenia sukcesów,

 • do popełniania błędów i zmiany zdania,

 • przebywania w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo,

 • zdrowego odżywiania,

 • opieki i ochrony,

 • snu i do odpoczynku, jeżeli tego potrzebuje,

 • akceptacji takim, jakie jest,

 • poszanowania godności osobistej,

 • prywatności, samodzielności i niezależności,

 • uczestniczenia we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole,

 • pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach,

 • zdobywania wiedzy i umiejętności,

 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,

 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

 • badania i eksperymentowania,

 • doświadczenia konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa),

 • nienaruszalności cielesnej,

 • dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale również dawaniu siebie innym. A z tym wiąże się pewien zakres obowiązków na miarę możliwości wiekowych dziecka idąc w parze z jego prawami.

   

  Przedszkolak powinien:

 • kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych (szanować prawa innych);

 • zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami i zasadami akceptowanymi przez grupę i społeczność przedszkola;

 • służyć pomocą młodszym, słabszym niepełnosprawnym;

 • dbać o estetykę i higienę własnego wyglądu i otoczenia;

   

procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Dyżur wakacyjny 2016

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyżury wakacyjne 2016r. Przedszkoli Samorządowych w Białej Podlaskiej

 

LIPIEC 2016

 

 1. Przedszkole Nr 6 ul. Łomaska 21- tel. 83 3416462
 2. Przedszkole Nr 10 ul. Nowa 20/24-  tel. 83 3416466
 3. Przedszkole Nr 16 ul. Wesoła 21/23 - tel. 83 3416469
 4. Przedszkole Nr 17 ul. Zygmunta Starego 4-  tel. 84 3416439

 

SIERPIEŃ 2016

 

 1. Przedszkole Nr 3 ul. Warszawska 19 C – tel. 83 3416416
 2. Przedszkole Nr 7 ul. Waryńskiego 1 – tel. 833416432
 3. Przedszkole Nr 11 ul. Sidorska 20- tel. 833416735
 4. Przedszkole Nr 13 ul. Kazimierza Jagielończyka 17 –tel. 833416477

 

 

Rodzice którzy nie mogą zapewnić opieki w  wakacje mogą zapisać dziecko i podpisać umowę do wybranej placówki.

Zapisy przyjmują nauczyciele i Dyrektor tutejszej placówki do dnia 6 czerwca 2016 r.

 

                                                                                    Dyrektor

                                                                                  Janina Malczuk