Zajęcia dodatkowe bezpłatne dla dzieci w Przedszkolu w roku szk. 2017-2018

  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - co tydzień 2 godziny (6 - latki)
  • ZAJĘCIA Z KOREKTYWY – 2x w tygodniu (6 - latki)
  • ZAJĘCIA MUZEALNE 
  • ZAJĘCIA W BIBLIOTECE BARWNEJ
  • RELIGIA- 2x w tygodniu środa- piątek
  • Zajęcia z języka angielskiego w ramach realizacji zadań podstawy programowej- poniedziałek i czwartek-wszystkie oddziały

Zestaw programów realizowanych w roku szkolnym 2017/18

1 ,, Grafomotoryczne zabawy  dla dzieci ”- program edukacyjno – profilaktyczny; autor- Honorata 

   Marjaniuk ( program własny )

2 ,, W świecie muzyki ”; autor – Agata  Żuk  ( program własny )

3 ,,Kolorowy świat przedszkolaka ”- edukacja przez sztukę  dla dzieci w wieku przedszkolnym  autor ;

   Beata Klimiuk

4 ,, Bawmy się w czytanie ”; autor – Barbara Sałata , Romualda Zachariasz  ( program własny )

5 ,, Uczymy się dobrych manier ”- ; autor – Barbara Sałata ,Romualda Zachariasz ( program własny )

6 ,, Zabawy w teatr ”- autor ; Monika Puchacz

7 ,, Chcę mówić poprawnie ”-  program logopedyczny - autor ; Krystyna Reluga

8 „ Czyste powietrze wokół nas”- program Sanepidu.

9 ,, Program nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym ”- autor ; Aneta Chomiuk

   ( program własny )

10 ,, Autorski program zajęć rehabilitacyjnych w zakresie wad postawy ciała dla dzieci

     przedszkolnych 5 i 6 letnich ” autor ; Aneta Gierczuk

11 Program wychowawczo –profilaktyczny przedszkola ; autor ; Agata Żuk , Krystyna Reluga ,  

    Monika Puchacz , Anna Adzinkiewicz, Honorata Marjaniuk

12 Program adaptacyjny Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Białej Podlaskiej autor ;Stanisława 

     Sałamach  , Agata Żuk , Krystyna Reluga

13 ,,Nasze przedszkole ”- program edukacyjny , autor ; Wiesława Żaba –Żabińska , Małgorzata  

     Kwaśniewska

14 ,,Program nauczania religii rzymsko-katolickiej dla dzieci 5 i 6 letnich ” autor ; D. Krupiński

     J . Snopek 5 latki , M. Piątek – 6 latki