1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe bezpłatne dla dzieci w Przedszkolu w roku szk. 2016-2017

 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE - co dwa tygodnie (6 - latki)
 • ZAJĘCIA Z KOREKTYWY – 2x w tygodniu (6 - latki)
 • ZAJĘCIA MUZEALNE  - 1x w miesiącu (6 - latki)
 • ZAJĘCIA W BIBLIOTECE BARWNEJ - 1x w miesiącu (6- latki)
 • RELIGIA- 2x w tygodniu poniedziałek i piątek godz.  (5 - 6 latki oddział IV i VI)
 • Zajęcia z języka angielskiego w ramach realizacji zadań podstawy programowej (5 i 6 latki) 2x w tygodniu - środa, piątek
 • ZAJĘCIA MUZYCZNO - TANECZNE (3-4  latki) 1xw tygodniu - wtorek ( I i II oddział)
 • ZAJĘCIA MUZYCZNO- RUCHOWE,, Dziecko w świecie muzyki''( 5 - 6 latki oddz. IV) wg. programów  własnych
 • ZAJĘCIA MUZYCZNO - RUCHOWE,, Mała orkiestra'' ; i ,, Ruch rozwijający dla dzieci''(5-6 latki oddział VI) wg. programu własnego
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE -,,Przedszkole w kolorach tęczy'' (4-5latki oddz.III) wg.programu własnego.
   
  • Zajęcia badawcze- ,,Mali odkrywcy'' (4-5latki oddz. V)-program własny
   
  • Zajęcia muzyczne- ,, Gramy śpiewamy bo muzykę kochamy'' (4 latki oddz. II) 
   
  program własny
   
  •Zajęcia plastyczne- ,, Barwny świat małego odkrywcy''( 4latki oddz. II)
   
  program własny
   
  • Program czytelniczy ,,Czytamy wiersze i bajki polskich autorów'' (4-5 latki oddz.III)program własny
   
   
   
  ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ramach realizacji zadań podstawy programowej
   
  wychowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich odbywają się w oddziałach III, IV, V i VI
   
  (środa i piątek)