1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Procedury obowiązujące w Przedszkolu

1. Postępowanie w przypadku, gdy do Przedszkola Samorządowego Nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej uczęszcza dziecko przewlekle chore

 

2. Postępowanie nauczycieli i personelu Przedszkola Samorządowego Nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka

 

3. Postępowanie nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej w sytuacjach stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wobec którego jest stosowana przemoc w rodzinie lub mają miejsce zachowania agresywne

 

4. Organizacja pierwszej pomocy (postępowanie w przypadku konieczności udzielenia pierwszej pomocy wychowankom Przedszkola Samorządowego Nr 3  w Białej Podlaskiej)

 

5. Procedura postępowania w przypadku zasłabnięcia wychowanka  w Przedszkolu Samorządowym  Nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej

 

6. Procedura „Niebieskie Karty” do stosowania w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 im. Marii Kownackiej Biała Podlaska

 

7. Procedura regulująca bezpieczeństwo zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza teren Przedszkola Samorządowego Nr 3  w Białej Podlaskiej

 

8. Procedura postępowania w przypadku, gdy do Przedszkola Samorządowego Nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej uczęszcza dziecko głodne lub zaniedbane

 

9.Procedura postępowania w przypadku przekroczenia prawa przez nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej

 

10. Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka z Przedszkola Samorządowego Nr 3 im. Marii Kownackiej w Białej Podlaskiej przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 

11. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

 

12. Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Białej Podlaskiej  ul. Warszawska 19c

 

13. Procedura postępowania w przypadku obecności osoby nieupoważnionej na terenie przedszkola

 

14. Procedura postępowania w przypadku wybuchu gazu

 

15. Procedura postępowania w przypadku choroby zakaźnej

 

16. Procedura na wypadek wszawicy w przedszkolu

 

17. Procedury skarg

 

 

 Zatwierdził 

Dyrektor Przedszkola

Janina Malczuk