1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

nasze przedszkole

 

W naszym przedszkolu zapewniamy:

 • BEZPIECZNE WARUNKI
 • PRZYJAZNĄ ATMOSFERĘ
 • WSPANIAŁE OTOCZENIE
 • WYSOKO WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ
 • BOGATĄ OFERTĘ ZAJĘĆ
 • DOSKONAŁĄ BAZĘ LOKALOWĄ
 • ESTETYCZNE I KUSZĄCE KOLORAMI SALE
 • NOWOCZESNE METODY I FORMY PRACY
 • LICZNE IMPREZY I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNE
 • SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

 

Organizujemy dni adaptacyjne

W naszym przedszkolu podejmujemy działania, które pomagają zmniejszyć stres przyszłych wychowanków i rodziców organizując dni otwarte                  i spotkania adaptacyjne.

Nasze przedszkole                       

Nasze przedszkole jest placówką promującą zdrowie. Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne        i prozdrowotne, które opierają się na opracowanych programach zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Naszym atutem są warunki lokalowe. Dysponujemy sześcioma nowocześnie urządzonymi, przestronnymi salami z łazienkami. Każdy oddział wyposażony jest                     w różnorodne zabawki i pomoce dostosowane do wieku dziecka. Budynek przedszkola otoczony jest dużym , zielonym placem zabaw z licznym nowym sprzętem terenowym. Całość tworzy estetyczne otoczenie, w którym dzieci chętnie przebywają. Przedszkole jest czynne w godz. 630–1730 , zgodnie z życzeniem rodziców. W trosce o prawidłowy rozwój dziecka, modernizacji uległ sprzęt kuchenny, dzięki czemu wyeliminowano proces smażenia, a posiłki przygotowywane dla dzieci są wysokiej jakości i zachowują wartości odżywcze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytetem naszego przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

 

 

 

 

 


Atuty naszego przedszkola to:

 • Bezpieczne usytuowanie budynku
 • Atrakcyjny teren wokół przedszkola
 • Czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców
 • Doświadczona kadra
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych
 • Rodzinny klimat i miła atmosfera
 • Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi (Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy – Klanza, Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne, D. Dziamskiej Vopla, relaksacja i inne)
 • Aktywna współpraca ze środowiskiem kulturalnym i społecznym
 • Dni otwarte dla rodziców zainteresowanych ofertą przedszkola
 • Biuletyn przedszkolny
 • Własna strona internetowa
 • Prowadzenie kroniki przedszkolnej
 • Obecność w lokalnych mediach
 • Programy autorskie i innowacje
 • Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych
 • Udział w konkursach, przeglądach i imprezach międzyprzedszkolnych
 • Organizacja spotkań i uroczystości rodzinnych tworzących klimat przedszkola
 • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej

 

 

Nasze dzieci

Naszym priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka.  Staramy się, by czas spędzony przez dzieci w naszym przedszkolu był dla nich wyjątkowy.  Dlatego też oprócz udziału w codziennych zabawach, zajęciach realizujących Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego, dzieci z naszej placówki biorą czynny udział w licznych konkursach, przeglądach organizowanych na terenie miasta. Poprzez udział w tego typu imprezach dzieci zdobywają mnóstwo dyplomów, nagród, wyróżnień i przede wszystkim wiarę we własne siły oraz cenne doświadczenia. Prezentujemy także zdolności dzieci w środowisku lokalnym. Przedszkole odpowiednio organizuje sytuacje edukacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach (dzieci mające trudności w opanowaniu treści programowych). Nasze dzieci znajdują się pod stałą opieką specjalistów z zakresu wad postawy i pomocy logopedycznej.

Prowadzimy różnorodne formy współpracy z rodzicami. Organizujemy zajęcia otwarte i adaptacyjne. Konsultacje indywidualne nauczycielek i specjalistów. Spotkania integracyjne, pogadanki, badania logopedyczne. Redagujemy biuletyn „Przedszkolne co nieco”, stronę internetową, ogłoszenia. Przyjazna i dobra współpraca z rodzicami powoduje, że czują się współgospodarzami naszego przedszkola.

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest ważna w pracy każdej placówki wychowania przedszkolnego, dlatego nasze przedszkole bardzo dużo uwagi poświęca poszukiwaniom wciąż nowych form umożliwiających poszerzenie kontaktów ze społecznością lokalną, instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami społecznymi oraz mediami. Nasze przedszkole jest miejscem nie tylko bliskim i miłym dzieciom, ale i integrującym środowisko. Otwartość na wpływy środowiska przejawia się szeroko rozbudowaną współpracą.

W przedszkolu są organizowane również bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne      z zakresu wad postawy ciała,  logopedyczne, muzyczno – taneczne, religia      i język angielski. Ponadto nauczycielki opracowują programy własne, których treści rozwijają  dziecięcą aktywność twórczą. Nasze przedszkole bierze również udział w wielu akcjach charytatywnych. Corocznie też zbieramy i przekazujemy żywność do Schroniska dla zwierząt „Azyl”, bierzemy też udział w akcji „Góra grosza” , „Świąteczna paczka” dla dzieci z domu dziecka oraz zbiórka nakrętek na wózek rehabilitacyjny.

 

Metody pracy

W pracy wychowawczo-dydaktycznej stosujemy metody aktywizujące, uwzględniające naturalne potrzeby i zainteresowania dzieci. Od lat wykorzystujemy pomysły zabaw i zajęć z metod:

 • Pedagogika Zabawy – „KLANZA”,
 • „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” wg I. Majchrzak,
 • „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • „Metody ruchu rozwijającego” W.Sherborne,
 • „Metoda dobrego startu” M. Bogdanowicz,
 • „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej
 • „Kinezjologia edukacyjna” P. Dennisona, relaksacja i inne,